Horstmanntekniken

horstmann
Lev enkelt och ärligt

Skonsam behandling för kropp och själ. Grundtanken i tekniken, som är utvecklad av den australiensiska naturterapeuten Trish Trowbridge, är att gamla trauman och negativa upplevelser lagras i kroppens cellminne. Detta skapar blockeringar i axlar, höfter och fötter, vilket leder till smärttillstånd och sjukdom, bland annat genom försämrad hållning och disharmoni i kroppen. De varsamma rörelserna i Horstmanntekniken syftar till att lösa dessa blockeringar, vilket möjliggör välgörande processer på det fysiska, känslomässiga och andliga planet.

Behandlingen används med framgång vid besvär i rygg, axlar och nacke, vid huvudvärk och migrän, vid idrottsskador samt vid stress, depression och känslomässig obalans. Behandlingen kan även ge hjälp vid beroendeproblematik, till exempel när man vill sluta röka. Redan efter en behandling kan Horstmanntekniken ge imponerande resultat – med en serie av behandlingar kan man åstadkomma livsstilsförändringar som ökar både det fysiska och känslomässiga välbefinnandet.

Läs mer på www.horstmann.fi klicka på svensk flagga.

Vilken behandlingsform passar dig?

Ileo-Sacral Release
Behandlar i huvudsak höftområdet och ger oftast snabb smärtlindring vid ländryggsbesvär. Behandlingen påverkar senor och ligament och kan på så vis förhindra snedbelastning och värk.

Arm-Shoulder Release
Behandlar främst nack- och axelpartiets muskler, senor och leder. Behandlingen kan vara effektiv vid t ex musarm, whiplash, strukturell orsakad huvudvärk och frozen shoulder. Många upplever att behandlingen också underlättar djupandning.

Foot Release
Foot Release används i allmänhet i kombination med andra Horstmann behandlingar. Det är en unik, enkel behandling som via meridian – och nervsystemet löser blockeringar i hela kroppen.

Self Sabotage Release
Bearbetar känslomässiga mönster som hindrar oss från att nå våra mål. Dessa omedvetna energimönster har oftast formats mycket tidigt i livet men påverkar oss som vuxna t ex i våra relationer till andra. På det fysiska planet är behandlingen lämplig för de med ländryggsbesvär eller ischias.

Behandling 50 minuter, kr 800:-

Utbildning certifierad Horstmannterapeut av Trish Trowbridge 2010

horstmann2