Reiki

Tacka Universum
Tacka Universum

Reiki är en mycket gammal österländsk energiteknik som idag används inom komplementär medicin världen över. Det är en energiteknik som påverkar hela människan och stärker både kropp och själ.

Ordet reiki är japanska och betyder universell livsenergi. Både tekniken och den energi man jobbar med kallas reiki.
En reiki-behandling hjälper kroppen att slappna av, frigöra stress och skapar förutsättningar för att kroppens läkande funktioner ska fungera maximalt. Uttömda energiförråd fylls på och vitalitet och hälsa förbättras.
Den person som har reiki placerar sina händer på sig själv eller på den person som ska behandlas och energi förmedlas. Reiki balanserar kroppen, både fysiskt och psykiskt. Medvetandet utvidgas och den inre förståelsen djupnar, kreativitet, intuition och intellekt stimuleras.
Därför är reiki en effektiv teknik för personlig utveckling och tillväxt.
Läs mer om reiki på www.reiki-network.net

Behandling 3 x 60 minuter inom 7 dagar, kr 2100:-

Utbildning av Gaby Hanson The Reiki Network 2002 och 2005